DANH MỤC SẢN PHẨM

HỆ THỐNG KHỬ TRÙNG, THIẾT BỊ VỆ SINH VÀ HÓA CHẤT XỬ LÝ HỒ BƠI

 THIẾT BỊ CHO CÁC PHƯƠNG ÁN KHỬ TRÙNG NƯỚC HỒ BƠI

- ĐIỆN PHÂN MUỐI - SALT CHLORINATOR
                                                                           
                                                                   
  HỆ THỐNG KHỬ TRÙNG TIA UV

                                                                            


                                                  ROBOT TỰ ĐỘNG VỆ SINH HỒ BƠI


                                                                             


                                                                            


HOÁ CHẤT XỬ LÝ HỒ BƠI