Giới thiệu chung
   

 

 
  Công ty hồ bơi Gia Hưng ( Giahungpool) chỉ có văn phòng tại 2 địa điểm:

 

 
Địa chỉ: Lầu 2, 253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, VN

Khu Hà My Đông B - Đường Du Lịch Ven biển:  Thị xã Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam
0510.3922779 - Email: sales@giahungpool.com
  

 
 
Các địa chỉ khác đều là giả mạo, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các giao dịch ngoài 2 địa chỉ trên.