Giới thiệu chung
   

 

 
  Công ty hồ bơi Gia Hưng ( Giahungpool) chỉ có văn phòng tại 2 địa điểm:

 

TP HO CHI MINH: 41-43 TRAN CAO VAN F7 QUAN 3 - ĐT: 08.54456662

Khu Hà My Đông B - Đường Du Lịch Ven biển:  Thị xã Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam - ĐT:  0235.922779
 
Các địa chỉ khác đều là giả mạo, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các giao dịch ngoài 2 địa chỉ trên.